דף הבית איתך לאורך כל הדרך
דף הבית כניסת סוכנים אנשי קשר צור קשר

כתב שרות להחלפת שמשות מקוריות

כתב שרות להחלפת שמשות מקוריות

מהדורה 01/01/2017

א.     הגדרות

"שבר" – שבר וכן סדק הפולש דרך עובי השמשה.

"כלי הרכב" -  כלי רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון, שמועד עלייתו לכביש עד 10 שנים אחורה ,אשר לחברה המייצרת אותו יש יבואן רשמי בישראל אשר באמצעותו יובא הרכב.

"תחנות שירות" – מוסכים מורשים לתיקון שמשות רכב (זגגות)

ב.      מהות השירות

שירותי הזיגוג יינתנו בתנאי שהנזק נגרם לשמשה בלבד ובכפוף לסעיפים המפורטים להלן:

1.      תוקף הכיסוי יחול בתום 10 ימי אכשרה ממועד תשלום המנוי בפועל ל"זברה" (למעט במקרה של רצף ביטוחי) ובתנאי שהמנוי מופיע ברשומותיה.

2.      שירות זה מותנה בכך כי בתחילת תקופת השירות שמשות כלי הרכב תהיינה תקינות ללא פגם ו/או סדק כלשהם, במידה והכיסוי נרכש 10 ימים או יותר ממועד תחילת הביטוח (חובה ו/או מקיף) על המנוי להעביר אישור בכתב בדבר תקינות שמשות כלי הרכב במועד תחילת תקופת השירות מאחת מתחנות השירות המורשות של "זברה" בלבד.

3.      בכל מקרה של שבר שמשה (למעט המקרים המוחרגים) יופנה המנוי למוקד שירות של חברת "זברה" בלבד, לאחר מכן המבוטח יופנה לאחת מתחנות השירות המורשות של "זברה". הקרובה למקום הימצאו.

4.      התחייבות החברה היא להתקנת שמשה מקורית, ובתנאי שהשמשה זמינה במחסני היבואן בארץ. למקרה ולא נמצאה שמשה מקורית במחסני היבואן תותקן שמשה תחליפית בעלת תו תקן התואמת את השמשה שנשברה.

5.      התחייבות החברה להתקנת שמשה מקורית אינה כוללת תיקון ו/או אספקת אביזרים אחרים הצמודים לשמשה כגון גומיות, מראות, ניקלים, מסגרות, מנגנונים וכו'.

6.      במקרה של נזק שמשה בנוסף לנזק לכלי הרכב לא תחל תחנת השירות במתן השירות לפני קבלת אישור אי הגשת תביעה מקורי מחברת הביטוח.

7.      השירות יוענק ויבוצע בהתאם לתנאי כתב השירות בתחנות השירות ובהתאם לנסיבות המקרה אך לא יאוחר מ-2 ימי עסקים ממועד הבאת הרכב לתחנת השירות ובכפוף לזמינות השמשה אצל היבואן. לצורך סעיף זה "שעות עבודה" משמען: בימים א' עד ה' משעה 8:00 עד שעה 17:00 ובימי שישי וערבי חג משעה 08:00 ועד 12:00 לא כולל שבתות וימי חג רשמיים בישראל.

8 . גבול הכיסוי המרבי בכל תביעה – 8000 ₪ כולל מע"מ

9. בכל מקרה בו עלות השמשה חורגת מגבול הכיסוי, ישלם בעל המנוי את ההפרש.  

10.  הכיסוי עפ"י כתב שירות זה מותנה בכך, כי מקבל השירות פנה לאחת מתחנות השירות וקיבל את השירות ממנה. למען הסר ספק, בכל מקרה שבו יבוצע תיקון במוסך שלא מופיע ברשימת תחנות השירות , לא יהיה המנוי זכאי לפיצוי כספי כלשהו בגין התיקון ו/או החלפת השמשה.

11.  שירות החלפת שמשה לא יינתן במקרים הבאים:

 • שבר שמשה שנגרם על ידי המבוטח ו/או מי מטעמו במתכוון ו/או ברשלנות.
 • רכב המגיע ללא שמשה, מצב שלא ייתן לחברה או לשמאי מטעמה לבדוק את סיבת הנזק, וכן גניבת השמשה.
 • קלקולים חשמליים לשמשות ו/או למנגנונים, לרבות כתוצאה משימוש, בלאי, פגם ביצור.
 • כל נזק שהוא תוצאה של מלחמה, פעולת איבה, פיגוע חבלני, רעידת אדמה, הצפה, שיטפון, אירוע גרעיני או רדיואקטיבי וכל נזק אשר הפיצוי בגינו ניתן על פי חוקי מדינת ישראל.
 • נזק כתוצאה משריטות בשמשה, פטריות, בועות אויר, התקנת מגבים, מראה צמודה או אנטנה.
 • במידה ויש נזק בפח שמפריע להרכבת השמשה ו/או נזק חלודה ו/או עלול לגרום לנזק נוסף בחלון מתחייב הלקוח לתקן קודם את הנזק בפח לפני החלפת החלון.
 • שבר שמשה שארע כתוצאה או במהלך שימוש בתחרות ו/או במבחן ו/או בכושר נהיגה לקוי. (סמים/שכרות)
 • שמשות מיוחדות, שמשות בעלות תכונות מיוחדות, שמשות ממוגנות, שמשות אופטיות, שמשות צבעוניות כולן או חלקן, שמשות החורגות מתקן יצרן הרכב, שמשות גג, חלון אחורי ברכב קבריולט עם גג נפתח, כל כיסוי שאינו זכוכית, מנגנונים, גומיות, כבלים ואביזרים הנלווים לשמשה.
 • שמשות מיוחדות ושמשות החורגות מתקן יצרן הרכב, שמשות כלי רכב שלא יובאו באמצעות יבואן הרכב המורשה, שמשות SUNROOF  ושמשות ארגז.
 • אובדן או נזק שנגרמו בשל נטילת חלק בפעולת שובתים ו/או משביתים, פרעות ומהומות.
 • אובדן או נזק שנגרמו בעת שהרכב היה מגויס לצה"ל.
 • שבר שמשה לרכב שמועד עלייתו לכביש הוא עד 10 שנים אחורה.
 • שמשות בארגז וכן שמשות החורגות מתקן יצרן הרכב, או פתחים שנפתחו בארץ שאינם מקוריים מאת היצרן.
© 2006 Zebracar.co.il
   רחוב המצודה 31 אזור 58001 טלפון רב קווי: 03-5102001