דף הבית איתך לאורך כל הדרך
דף הבית כניסת סוכנים אנשי קשר צור קשר

כתב שרות לדודי חשמל ושמש

ביטוח לדודי חשמל ושמש

• מקרה הביטוח

נזק מכל סיבה שהיא, שאירע בתקופת הביטוח לדודי חשמל ושמש בדירה המבוטחת.

בסעיף זה "דודים": דודי חימום מים דירתיים בלבד,

כלומר: דודי חשמל, דודי שמש וקולטי שמש השייכים לדירה המבוטחת.


הכיסוי הביטוחי

-בקרות מקרה הביטוח, יתקן המבוטח באופן עצמאי את הנזק לדוד .

-גבול אחריות הוא עד 2,500 ₪ והשימוש בכתב הכיסוי הוא עד מקרה אחד בשנת הביטוח.

-הכיסוי כפוף לתשלום השתתפות עצמית של 500 ₪.

-התיקון או ההחלפה היא על אחריותו של המבוטח וכתב הכיסוי נותן פיצוי כספי כנגד חשבונית שתוצג למבטח + תמונות של האירוע

 

© 2006 Zebracar.co.il
   רחוב המצודה 31 אזור 58001 טלפון רב קווי: 03-5102001